ברכות נוספות

 יתכן ולא כיסיתי את מלוא היריעה
ובדיוק כרגע חסרה לכם לאירוע נוסף ברכה.
פנו אלי עם הבקשה,
ואשתדל במהרה למלאה.