ברכה למורים המקצועיים

לך המורה המקצועי/ת שבעבודתו/ה טרח/ה ועשה/תה

לך שהקדשת מזמנך ומרצך,

שעשית גם מעבר למה שנדרש מעבודתך.

לך שחיפשת דרכים להתפתח ולהעשיר,

שהיית פנוי/יה להקשיב למי שפנה אליך,

גם כשנגמר השיעור.

את/ה שהיית מורה דרך, לדור של צעירים,

שליווית אותם בהתפתחותם משך שלוש שנים.

שהעשרת את עולמם, בדברים כה רבים;

שגירית את מחשבתם לחקור ולהעמיק,

שנתת להם כלים, להתמודד עם העתיד.

ועתה, כשפניהם לחיים,

ואנו בשם הורי מחזור צ' ממך נפרדים

נאחל, שתמשיך/כי להעניק מעצמך לדורות הבאים

שתִצְלח/י בדרכך, שבריאות ושמחה ילוו אותך

ותשרה עליך ברכת שלום!