ברכה למורים המקצועיים 

לך המורה המקצועי/ת שבעבודתו/ה טרח/ה ועשה/תה
לך שהקדשת מזמנך ומרצך,
שעשית גם מעבר למה שנדרש מעבודתך.
לך שחיפשת דרכים להתפתח ולהעשיר,
שהיית פנוי/יה להקשיב למי שפנה אליך,
גם כשנגמר השיעור.
את/ה שהיית מורה דרך, לדור של צעירים,
שליווית אותם בהתפתחותם משך שלוש שנים.
שהעשרת את עולמם, בדברים כה רבים;
שגירית את מחשבתם לחקור ולהעמיק,
שנתת להם כלים, להתמודד עם העתיד.
ועתה, כשפניהם לחיים,
ואנו בשם הורי מחזור צ' ממך נפרדים
נאחל, שתמשיך/כי להעניק מעצמך לדורות הבאים
שתִצְלח/י בדרכך, שבריאות ושמחה ילוו אותך
ותשרה עליך ברכת שלום!