ברכה לבר מצווה (שלבי החיים)

 
הינך מדלג לשלב הבא בחיים,
עובר למגרש של הגדולים.
פוסע בין ילדות מתוקה,
להתחלה מאתגרת חדשה.
נאחל לך שתשמח בדרכך,
ולעד שתשרה עליך ברכה.
צעד בביטחה קדימה!