ברכה לבת מצווה לילדה אהובה

 לך ילדה של חיוך ושמחה
רצינו להביא היום ברכה:
לאושר, בזאת החגיגה.
שתצמחי להיות מוארת בטוב,
שתביאי לכולם אושר לרוב.
שיהא עולמך שלם ונעים,
כך תמיד עד 120!